Selin Atasoy Kitaplığı

Kitaplarım

  • Otizmi Olan Çocuklara Zihin Okumayı Öğretmek
  • Otizme Kardeş Misin?
Kitap Siparişi

Makaleler

  • Yüksek Fonksiyonlu Otistik Çocuklarda Çeşitli Bilişsel Özellikler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi-Doktora Tezi
  • Engelli (Otistik) Kardeşe Sahip Olan Bireylerin Kardeş İlişkilerinin İncelenmesi - Yüksek Lisans Tezi
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tanısı Alan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşadığı Yas Tepkilerinin, Evlilik Uyumlarının Ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi-Yüksek Lisans Tezi
  • Otistik Çocuklarda TEACCH Programının Gelişimsel Düzeye Etkisi: Olgu Sunumu
  • Otistik Bir Olgunun Duyguları Anlama ve İfade Etme Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Düzenlenen Kısa Süreli Bir Eğitim Programının İncelenmesi
  • Otizm Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerine Uygulanan Bilişsel Süreç Yaklaşımına Dayalı Sosyal Beceri Programının Etkililiğinin İncelenmesi