Aile Eğitimleri

aile-danismanligi

Teknolojik, kültürel, bilimsel ve siyasal gelişmeler sonucunda toplum yapısında var olan değişimler aileyi de etkilemiştir. Geniş aile yapısından çekirdek aileye hatta tek ebeveynli aile yapısına geçiş ve bu süreç içerisinde aile yapısında meydana gelen değişiklikler aile danışmanlığının giderek önem kazanmasına yol açmıştır.

Aile danışmanlığında, ailenin tek bir üyesi yerine tüm üyelerini ele alınarak ailenin tamamı dinamik bir sistem olarak kabul edilir. Aile üyelerinin duygularını yapıcı bir şekilde ifade etmesi, tıkanan iletişim kanallarının açılması, çatışmaların uzlaşmayla çözümlenmesi ve böylece her üye için daha doyurucu bir aile içi etkileşim amaçlanır.

Aile danışmanlığında sağlanan ortam bireylerin iletişim çatışmalarının kaynağını görebilmelerine yardımcı olur.

Genel Olarak,

 • Ekonomik sorunlar nedeniyle ev işlerinin paylaşımı, çocuk bakımı ve evin geçimi konusunda çıkan anlaşmazlıklar
 • Evlilikte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iletişimde bozulma
 • Tek ebeveynli ailelerde çocuğun velayeti, bakımı, diğer ebeveynin ziyaret hakkı gibi konularda ortaya çıkan sorunlar
 • İlaç ve alkol bağımlılığına bağlı olarak gelişen aile yapısındaki bozukluklar
 • Aile kaynaklı çocuklarda ortaya çıkan sorunlar
 • Yaşlılara bakım verme konusunda karşılaşılan zorluklar
 • Öfkenin ailelere etkisi
 • Büyükanne/büyükbabaların yetiştirdiği torunlar
 • Bir çocuğun kaybı sonrası ortaya çıkan yas
 • Üvey ebeveynlik v.b. konularda

Çoğu insan ebeveyn olmanın doğuştan gelen bir özellik olduğuna inansa da zaman zaman tüm ebeveynler yardıma ihtiyaç duyar. Anne baba danışmanlığı böyle durumlarda yarar sağlanacak bir hizmettir. Birçok ebeveyn gece uyumayan bebeklerinden tutun öfke nöbeti geçiren küçük çocuğa ya da  ergenliğe yeni girmiş bir türlü ulaşamadığını düşündüğü çocuğuna kadar birçok güçlüklerle karşılaşır.

İyi ebeveynliğin önemli bir kısmını etkili dinleyebilme ve çocuğa pozitif bir disiplin sağlama oluşturur. Bu iki temel unsur hem öğretilebilir hem de öğrenebilir süreçlerdir. Ebeveyn bu bakış açısını kazandığında çocuğunun her gelişim dönemi için neyi neden yaptığını kolaylıkla anlayabilir ve zor durumların üstesinden gelme becerisini güçlendirebilir. Anne baba danışmanlığı şu konularda size yardımcı olur;

 • Her bir yaşta çocuğunuzdan  ne bekleyeceğiniz
 • Davranışsal sorunlarla nasıl baş edebileceğiniz
 • Çocuğu olumlu yönde nasıl disiplinize edeceğiniz
 • Diğer ebevyenlerle fikir alışverişinde bulunma
 • Daha huzurlu bir aile dinamiği oluşturmada yeni beceriler kazanma
 • Öfke ve stresi kontrol etmeyi öğrenmede
 • Kendi ebeveynlerinizle olan ilişkiniz hakkında düşünme 

GüzelbahçeAlsancak