Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi-Disgrafi-Discalculi)

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi-Disgrafi-Discalculi)

Öğrenme bozukluğu, zekası normal ve normalin üstünde olan bireylerin, standart testlerde, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Tüm öğrenme bozukluğu olgularının yaklaşık %80'ini okuma bozukluğu(disleksi) olgularının oluşturduğu ve bu bozukluğun toplumda %5-17.5 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Matematik bozukluğunun (Discalculi) sıklığı %1 olarak verilmekle birlikte farklı ülkelerde normal popülasyonda yapılan çalışmalarda %3-6 oranında görüldüğü bulunmuştur. Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi) ise sıklıkla diğer öğrenme bozuklukları ile birliktelik gösterir. Okul çağı çocuklarında sıklıkla %4 olarak bildirilmektedir.

Öğrenme Bozukluklarının okul öncesi dönemdeki belirtileri;

Konuşmanın gecikmesi Sözcükleri doğru telaffuz edememe
Nesnelerin isimlerini, eylem sözcüklerini (almak-vermek) karıştırma Sözcükteki seslerin (basket topu-tasket topu vb.) yerlerini değiştirme
Ses ya da hecelerin ardışıklığını (şeftali-feştali, kitap-kipat vb.) öğrenmekte zorlanma Öykü anlatmaya ya da anlatılmasına ilgi duymama ya da dinlese bile ses ve sözcüklere ilgi göstermeme
Sadece konuşmakta değil, dinlemekte ve dinlediklerini aktarmakta da güçlük çekme Sözcük bulmakta, bilinen objeleri isimlendirmekte (masa, bardak vb.) güçlük
Basit kafiyeli sözcükleri (taç-maç) ya da harf-ses ilişkisini (her sesin bir sembolü olduğunu bilmek ve bazılarını tanımak) öğrenmekte zorlanma Çocuk şiirlerini, şarkılarını, arkadaşlarının isimlerini, işittiklerini, gördüklerini (öykü, oyun, film vb.) ve onların sırasını hatırlamakta güçlük
Sözlü yönergeri (iki ya da daha fazla basamaklı) dinleme ve izlemenin yanı sıra dikkatini bir noktaya odaklamakta ve sürdürmekte zorluk, Her zaman yaptığı işleri yerine getirmekte, bir işe başlamakta ve bitirmekte zorluk
Zaman (sabah-akşam, dün-bugün-yarın, önce-sonra vb.), mekan (içeri-dışarı, ayrı-bitişik, altında-üstünde vb.), yön (aşağı-yukarı, ön-arka) kavramlarına ilişkin güçlükler Eşleştirme (benzerlik, farklılık), sınıflandırma (boyut, renk ve şekillerine göre objeleri sınıflama) ve sıralama (büyükten küçüğe sıralama vb.) güçlük,
Renk, sayı ve geometrik şekilleri öğrenmede ve ayırt etmekte güçlük Kavramları (büyük-küçük, uzun-kısa vb.) öğrenmekte güçlük
Geometrik şekillerin çiziminde güçlük (modelden bakarak doğru olarak kopya etmek), Kesme, yapıştırma, boyama, çizim faaliyetlerinde isteksizlik ve başarısızlık
El tercihinde gecikme (aynı ya da farklı görevleri yaparken sağ ve sol eli karışık kullanmak) yaşama Kalemi hatalı tutma (avuçla, sıkı tutmak vb.) şekillerin çiziminde yanlış yönden başlama

Merkezimizde Özel Öğrenme Bozukluğu tanısı almış bireyler gelişimsel olarak değerlendirildikten sonra bireyin gereksinimlerine uygun ve gerçekçi bir eğitim programı düzenlenip aileye bu konuda danışmanlık verilmektedir. Çocuğun akademik ilerlemesine yardım eden veya güçleştiren benlik saygısı, dikkat yetenekleri, akran ilişkileri, aile ve okul içinde çocuktan beklentiler gibi özellikleri dikkate alınarak bireyin benlik saygısının geliştirilmesi konusunda aileyi yönlendirilmekte ve duygusal - sosyal güçlüklere ilişkin danışmanlık ya da psikoterapi desteği verilmektedir.

İçerikleri sosyal medyanızda paylaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş