Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi-Disgrafi-Discalculi)

ogrenme-guclugu

Öğrenme bozukluğu, zekası normal ve normalin üstünde olan bireylerin, standart testlerde, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Tüm öğrenme bozukluğu olgularının yaklaşık %80'ini okuma bozukluğu (disleksi) olgularının oluşturduğu ve bu bozukluğun toplumda %5-17.5 oranında görüldüğü bildirilmektedir. Matematik bozukluğunun (Discalculi) sıklığı %1 olarak verilmekle birlikte farklı ülkelerde normal popülasyonda yapılan çalışmalarda %3-6 oranında görüldüğü bulunmuştur. Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi) ise sıklıkla diğer öğrenme bozuklukları ile birliktelik gösterir. Okul çağı çocuklarında sıklıkla %4 olarak bildirilmektedir.

Okul Öncesi Öğrenme Bozukluğu Belirtileri 

 • Konuşmanın gecikmesi
 • Nesnelerin isimlerini, eylem sözcüklerini (almak-vermek) karıştırma
 • Ses ya da hecelerin ardışıklığını (şeftali-feştali, kitap-kipat vb.) öğrenmekte zorlanma
 • Sadece konuşmakta değil, dinlemekte ve dinlediklerini aktarmakta da güçlük çekme
 • Basit kafiyeli sözcükleri (taç-maç) ya da harf-ses ilişkisini (her sesin bir sembolü olduğunu bilmek ve bazılarını tanımak) öğrenmekte zorlanma
 • Sözlü yönergeri (iki ya da daha fazla basamaklı) dinleme ve izlemenin yanı sıra dikkatini bir noktaya odaklamakta ve sürdürmekte zorluk,
 • Zaman (sabah-akşam, dün-bugün-yarın, önce-sonra vb.), mekan (içeri-dışarı, ayrı-bitişik, altında-üstünde vb.), yön (aşağı-yukarı, ön-arka) kavramlarına ilişkin güçlükler
 • Renk, sayı ve geometrik şekilleri öğrenmede ve ayırt etmekte güçlük
 • Geometrik şekillerin çiziminde güçlük (modelden bakarak doğru olarak kopya etmek),
 • El tercihinde gecikme (aynı ya da farklı görevleri yaparken sağ ve sol eli karışık kullanmak) yaşama
 • Sözcükleri doğru telaffuz edememe
 • Sözcükteki seslerin (basket topu-tasket topu vb.) yerlerini değiştirme
 • Öykü anlatmaya ya da anlatılmasına ilgi duymama ya da dinlese bile ses ve sözcüklere ilgi göstermeme
 • Sözcük bulmakta, bilinen objeleri isimlendirmekte (masa, bardak vb.) güçlük
 • Çocuk şiirlerini, şarkılarını, arkadaşlarının isimlerini, işittiklerini, gördüklerini (öykü, oyun, film vb.) ve onların sırasını hatırlamakta güçlük
 • Her zaman yaptığı işleri yerine getirmekte, bir işe başlamakta ve bitirmekte zorluk
 • Eşleştirme (benzerlik, farklılık), sınıflandırma (boyut, renk ve şekillerine göre objeleri sınıflama) ve sıralama (büyükten küçüğe sıralama vb.) güçlük,
 • Kavramları (büyük-küçük, uzun-kısa vb.) öğrenmekte güçlük
 • Kesme, yapıştırma, boyama, çizim faaliyetlerinde isteksizlik ve başarısızlık
 • Kalemi hatalı tutma (avuçla, sıkı tutmak vb.) şekillerin çiziminde yanlış yönden başlama

ozel-ogrenme-guclugu-disleksi-disgrafi-discalculi

ogrenme-bozuklugu

Merkezimizde Özel Öğrenme Bozukluğu tanısı almış bireyler gelişimsel olarak değerlendirildikten sonra bireyin gereksinimlerine uygun ve gerçekçi bir eğitim programı düzenlenip aileye bu konuda danışmanlık verilmektedir. Çocuğun akademik ilerlemesine yardım eden veya güçleştiren benlik saygısı, dikkat yetenekleri, okul ve ders motivasyonunu arttırması, akran ilişkileri, aile ve okul içinde çocuktan beklentiler gibi özellikleri dikkate alınarak bireyin benlik saygısının geliştirilmesi konusunda aileyi yönlendirilmekte ve duygusal - sosyal güçlüklere ilişkin danışmanlık ya da psikoterapi desteği verilmektedir.

 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

kardes-kiskancligi
Kardeş Kıskançlığı

Kardeş kıskançlığı kız veya erkek kardeşler arasındaki kavga etmeye, yarışmaya ve kıs…

Devamını Oku
uyku-problemleri
Uyku Problemleri

Uykunun, rahim içi yaşama kısa süreli bir geri dönüş olduğu düşünülmektedir. Bunun ya…

Devamını Oku
seperasyon-anksiyetesi-ayrilik-kaygisi
Seperasyon Anksiyetesi (Ayrılık Kaygısı)

Çocukluk döneminde belli korkular belli yaş grupları için normal kabul edilebilir; an…

Devamını Oku
GüzelbahçeAlsancak