Otizmle İlgili Yanlış Bilinenler

Otizmle İlgili Yanlış Bilinenler

"Otizm" tanısı ilk kez Leo Kanner tarafından 1943 yılında “Erken Bebeklik Otizmi” olarak tanımlanmıştır. Ancak otizmin tanımlamasında bazı yanlış düşünceler vardır:

YANLIŞ DOĞRU

Duygusal yoksunluk veya emosyonel stres sonucudur.

Anne-babanın reddi veya soğuk ebeveynlikten kaynaklanır.

Sosyal temastan kaçınmak için inatçı bir arzudur.

Bir ruhsal bozukluk(akıl hastalığı)tur.

Bazı dar alanlarda özel yetenekleri olmasından dolayı üstün zekâlıdırlar.

Otizm geçici bir durumdur.

Otizm spektrum bozukluğunun nörolojik nedenlerden kaynaklandığı sanılmaktadır.

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin sosyo-ekonomik özellikleriyle ilişkisi yoktur.

Otizm spektrum bozukluğunun kalıtsal olabileceği yönünde bulgular vardır; ancak, buna yol açan gen ya da genler henüz bulunmuş değildir.

Otizm bir ruh hastalığı değildir; ancak, belirtileri bazı ruh hastalıklarını çağrıştırabilir.

Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin pek azında (yaklaşık %10), çok güçlü bellek, müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır.

Otizm geçici bir durum değil yaşam boyu devam eden bir durumdur. Belirtiler zamanla azalabilir fakat tamamen yok olmaz.

İçerikleri sosyal medyanızda paylaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş