Seperasyon Anksiyetesi (Ayrılık Kaygısı)

Seperasyon Anksiyetesi (Ayrılık Kaygısı)

Çocukluk döneminde belli korkular belli yaş grupları için normal kabul edilebilir; ancak belli yaş gruplarında bazı korkuların görülmesi sorunlara yol açabilir. Buna örnek olarak ayrılık anksiyetesi gösterilebilir.0-3 yaş arasında bir çocuğun bakım veren kişilerden ayrılırken stres yaşaması normaldir, hatta yaşamadığı durumlar normal olarak görülmez. Çocuk kendi çevresinden çıkıp sosyalleştikçe, diğerleri ile iletişim kurmayı öğrendikçe bu korkuların azalarak bitmesi beklenir. Ve çocuk çevreyi ve çevresindeki insanları tanıdıkça, başkalarıyla ilişki kurabilmeyi öğrendikçe, kendini güvende hissettikçe korkuları ortadan kaybolur. Ancak seperasyon anksiyetesi yani ayrılık kaygısı durumunda, 4 yaş ve üzeri çocuklarda, evden veya ebeveyninden ayrılırken yoğun bir korku, endişe yaşadıkları görülür. Yani seperasyon anksiyetesi ; çocuğun evden ya da evde bağlandığı kişiden ayrılmaya bağlı olarak gelişim düzeyine göre beklenenden fazla ve yineleyici anksiyete duyması şeklinde tanımlanabilir.

Bu çocuklar, annelerinden ayrılmak istemezler adeta onlara yapışık bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Ayrılık anksiyetesi bozukluğu olan çocuklar ayrılık söz konusu olduğunda abartılı tepkiler gösterir; ağlar, titrer, huzursuzlaşır, bedensel yakınmalar ifade eder, ebeveynine yapışır ve bırakmak istemez. Çoğunlukla ailenin tesellileri onu rahatlatamaz. Ve çocukların ifade ettiği korkular çocuğun ya da ailesinin başına bir şey geleceği birinin zarar göreceği ya da ayrılığın sürekli olacağı yönündedir. Bu sorunu yaşayan çocuklar; okula gitmekte zorlanır, karın ağrısı, kusma gibi şikayetleri olur, tek başlarına uyumak istemezler ve kendi başlarına hareket etme kapasiteleri de oldukça sınırlı olur.Bu tür sorunlar; aşırı koruyucu ve/veya kaygı düzeyi yüksek ailelerde daha çok görülmektedir. Ailenin tutumu da çocukların yaşadığı kaygıyı tetikleyebilmektedir. Ayrıca yine anne babanın, çocuk, çevre ve kendileriyle ilgili olarak kaygılı olması, çocuğun da endişelerini arttırır. Bu durumda çocukla beraber ailenin de psikolojik destek alması şarttır.

İçerikleri sosyal medyanızda paylaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş