Theraplay

 

           

    

  

 

 

            İleriye dönük, yoğun ve ilişki odaklı bir ebeveyn - çocuk terapisi olan Theraplay klinik psikolog Anne Jernberg tarafından 60'lı yıllarda Amerika'da geliştirilen bir tedavi tekniğidir. Bu teknik bağlanma teorisi, nesne ilişkileri teorisi, benlik psikolojisi ve nörobiyoloji ve beyin gelişimi araştırmalarına dayanır. Ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı etkileşimin doğal örüntülerini model alarak biçimlendirilmiştir ve çocuklar ve ebeveynleri için yapılandırılmış bir oyun terapisidir.

 

            Theraplay' e göre  olumlu etkileşim sayesinde çocuk kendi benliğini sever, kendini özel ve yeterli hisseder; diğerlerine sevgi dolu ve duyarlı yaklaşır; dünyayı güvenli ve heyecan verici bir yer olarak görür. Olumsuz etkileşim sayesinde ise çocuk kendi benliğini sevmez, kendini  yetersiz hisseder; diğerlerine ilgisiz ve güvenilmez  yaklaşır; dünyayı güvensiz ve tehlikelerle dolu bir yer olarak görür.

         

            Theraplay bebeklerden her yaştaki çocuklara ve ergenlere uygulanabilir, özellikle

·         Utangaç, içine kapanık

·         Öfkeli ve yıkıcı davranış sorunları olan

·         Meydan okuyan, karşıt gelen

·         Okulda davranış problemleri gözlenen ya da  yaşıtlarıyla sorun yaşayan

·         Dikkat eksikliği ya da Dikkat eksiliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan

·         Otizm Spektrum bozukluğu tanısı alan

·         Tepkisel bağlanma bozukluğu öyküsü olan

·         İstismar, ihmal ya da travma öyküsü olan

·         Tıbbi bakım ya da ciddi bir hastalık nedeniyle psikolojik travma öyküsü olan

 

konularında etkilidir.

 

            

 

        Merkezimizde Psk. Dr. Selin Atasoy tarafından uygulanmakta olan Theraplay için ilk olarak çocuk olmadan aile ile görüşülmekte daha sonra yapılan bu giriş görüşmesinin ardından Marschak Etkileşim Metodu ile aile ve çocuk değerlendirilir. Bu değerlendirmeler ile ilgili olarak aile bilgilendirildikten sonra haftalık tedavi planı başlar.


 

 

 

İçerikleri sosyal medyanızda paylaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş